DEN HAAG (ANP) - SP-voorman Emile Roemer heeft woensdag (21-9-2016) het startschot gegeven voor het debat over de begroting van volgend jaar. Zorg is het belangrijkste thema, zo maakte hij direct duidelijk bij het begin van de Algemene Politieke Beschouwingen. Voorts hekelde Roemer 'het uitkleden ven het basispakket in de zorg' en 'het aanhouden/verhogen van het eigen risico'.

Roemer verafschuwt de marktwerking in de zorg: ,,Verspilling van premiegeld is het gevolg." Volgens hem hebben hebben de zorgverzekeraars in dit systeem veel te veel macht gekregen. Ook is er naar zijn mening hierdoor veel te veel bureaucratie ontstaan.

Hij botste met D66-leider Alexander Pechtold over zijn plan om het eigen risico in de zorg volgend jaar al te verminderen. Pechtold miste financiële onderbouwing van het voorstel: ,,Waar vindt u de kaboutertjes die dat gaan betalen?", zei Pechtold.

Geld kan worden gevonden bij zorgverzekeraars, aldus de SP-leider. ,,Daar ligt 11 miljard aan winsten op de plank." Ook kan er volgens hem minstens 1,3 miljard worden verdiend door de aanpak van de bureaucratie in de zorg. Later reageerde minister Schippers: "Zorgverzekeraars maken geen winst, dat geld dient als een buffer voor tegenvallers in een miljarden markt vol ongewis."

==================

Commentaar George de Haan: Natuurlijk moet de bureaucratie in de zorg worden aangepakt. In het verleden is echter gebleken dat de SP zelf (bij allerlei wetsvoorstellen) voor extra bureaucratie zorgde... en wat veel erger is: de SP had ooit (als buitenparlementaire actiegroep) eigen huisartsenpraktijken, zoals in Zoetermeer. Hier werd Met deze grafiek uit de Miljoenennota Voor 2017 heeft het Centraal Plan Bureau weer een flinke stijging van onze nationale zorgkosten voorspeld.bepaald geen bureaucratie bedreven, maar wèl zorg gegeven aan de sloebers in onze samenleving. Had de SP (onder leiding van Jan Marijnissen) maar niet de ambitie gehad om in Den Haag salonfähig te worden dan had ik voor de SP mijn petje afgenomen, maar nu NIET! Roemer moet dus stoppen met roeptoeteren! Laat hij maar iets bedenken om de zorgsector (en ook onze sociale wetten/zekerheden) compleet te hervormen, dan dalen de kostenstijgingen als sneeuw voor de zon. Zo zou hij kunnen beginnen de zorgverzekeraars wettelijk meer mogelijkheden te geven om het declaratiesysteem van de zorgprofessionals transparanter te maken. Tot nu toe kunnen deze professionals met hun ondoorzichtig codesysteem via allerlei sluiproutes ongezien declarareren wat ze maar willen. Ook zou Roemer werk kunnen maken om de macht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te breken. De NZA keurt immers nog steeds goed dat de ziekenhuizen hun prijzen voor te leveren diensten niet openbaar hoeven te maken. Ook zou Roemers burgers wat Op de derde dinsdag van september (2016) publiceerde onze Regering dit staatje over alle uitgaven, begroot voor 2017.minder moeten aansporen hun ziel aan het bijstandsloket te verkopen (ref. Pim Fortuyn). En zou hij zijn achterban kunnen opvoeden tot 'consuminderen van zorg'. Tenslotte moet hij (met Renske Leijten, als SP-woorvoerder) verbieden te blijven beweren dat het basispakket in de zorg elke jaar kleiner wordt, terwijl dit per saldo in werkelijkheid steeds groter wordt... zoals Kees Kraaijeveld  (van de Argumentenfabriek) overtuigend (met cijfers van de nationale 'Zorginstelling' en de Rijksbegroting) heeft bewezen. Ten slotte zou Roemer de burger bijgaande twee  staatjes eens voor de neus moeten houden. Dan kan de burger zien dat de premie die hij/zij betaalt aan de zorgverzekeraars voor minder dan een kwart de werkelijke kosten dekt.

N.B. Voor meer actuele informatie kijk op www.rijksbegroting.nl en/of op 

        http://www.rijksbegroting.nl/2013/voorbereiding/begroting,kst173930_26.html