Verkiezingsaffiche Edese gemeenteraadsverkiezingen, 28 maart 2018.Op 19 maart 2014 haalden wij met de 65plus-partij in Ede niet de kiesdrempel van circa 1.250 stemmers. Maar met de bijna 900 voor-stemmers voelen wij ons achteraf moreel wèl verplicht om binnen de Edese politieke arena actief te blijven... vandaar dat we hebben besloten om op 21 maart 2018 gewoon weer mee te doen.

Samenvatting van negen Speerpunten uit ons Verkiezingsprogramma t.b.v. de Gemeenteraadsverkiezingen in Ede, op 21 maart 2018.

 

https://ede.nieuws.nl/gemeente/13830/verkiezingsprogramma-65-plus-zorg-elkaar/
Kieskompas Ede

(Toelichting op de stellingen, Deel 1.)

 

Stelling 1: Elke buurt krijgt een buurtraad met budget, ook al gaan de belastingen hiervoor omhoog (Mee eens)

Voor (uitvoerend) beleid wordt het steeds belangrijker dat de gemeente tot in alle haarvaten van de samenleving de benodigde informatie kan verkrijgen. Het beste zou dan zijn dat één professional (een betaalde ambtenaar) dat samen doet met één vrijwilliger (tevens vertrouwens persoon) uit de wijk.

Stelling 2: Bij belangrijke besluiten moet de gemeente een raadgevend referendum organiseren (Mee eens)

Individuele burgers worden al kort gehouden om in raadscommissies te kunnen inspreken. Als nieuwe besluiten van B & W en/of de gemeenteraad tegen de wil van een grote groep inwoners in dreigt te gaan moet een raadgevend referendum gewicht in de finale besluitvorming kunnen leggen.

Stelling 3: Om het ambtenarenbestand een afspiegeling van de samenleving te maken, moeten minderheden voorrang krijgen bij sollicitaties (Niet mee eens)

Positieve discriminatie lijkt een oplossing om de hier gewenste afspiegeling te bereiken, maar is het niet! Zeker niet op de lange termijn als dan het risico van cultuurverschillen (d.w.z. te weinig geïntegreerd) zich gaat wreken.

Stelling 4: De gemeente moet extra belasting heffen op leegstaande panden om leegstrand te beperken (Mee eens)

Zeker nodig om eigenaren daarmee onder druk te zetten en om kraken te voorkomen

Stelling 5: De gemeente moet zorgen voor meer woningen in het middensegment in plaats van sociale huurwoningen (Niet mee eens)

Aan sociale huurwoningen zal altijd gebrek bestaan. De verantwoordig daarvoor blijft gebonden aan de woningbouwvereniging, zeker zolang de gemeente projectontwikkelaars niet verplicht om ook aan sociale woningbouw te doen.

Stelling 6: Alle mensen die permanent in een vakantiehuis leven moeten verhuizen, ook als zij daar al lang wonen (Niet mee eens)

Een eerder gedoogbeleid verplicht de gemeente daaraan de consequentie te verbinden dat je permanente bewoners in een vakantiehuis daarvoor niet bestraft met een onherroepelijke uitzetting.

Stelling 7: Subsidies op kunst en cultuur moeten worden verminderd, zodat de belastingen kunnen worden verlaagd (Mee eens)

VVD-er Halbe Zijlstra heeft op landelijk niveau aangetoond dat subsidies op kunst en cultuur (met een koude sanering) wel een stuk lager kunnen.

Stelling 8: Alle zwembaden moeten open blijven, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen (Mee eens)

Juist voor ouderen is bewegen een preventief middel om hun leefstijl gezonder te maken. Zwemmen is daarbij een zeer geschikt hulpmiddel.

Stelling 9: De gemeente moet een hoger percentage van het sportbudget investeren in topsport (Niet mee eens)

Maar verander 'topsport' dan wel in 'sport voor ouderen'. Want ouderen met te weinig beweging lopen grote kans om niet gezond oud te worden.

Stelling 10: De gemeente moet financieel bijdragen aan het World Food Center (Niet mee eens)

Zo'n bijdrage vergt een te groot bedrag en de risico's zijn te groot om hier op een gezonde economische wijze aan mee te doen.

Stelling 11: In de hele gemeente moeten winkels zelf hun openingstijden kunnen bepalen, ook op zondag (Mee eens)

Dit is ook typisch een onderwerp dat je in deze moderne tijd aan de markt kunt overlaten

Stelling 12: Financiële meevallers moeten direct voor lastenverlichting ingezet worden (Mee eens)

Alleen onder voorwaarde, als er in de gemeentekas voldoende buffers zijn.

Stelling 13: Hondenbelasting moet afgeschaft worden (Mee eens)

De gemeente heeft nooit tegen 'poep op de stoep' willen optreden. Dus heeft deze belasting ook geen zin meer en kunnen ook erfhonden voortaan zonder belastingverplichting hun dienst doen.

Stelling 14: Er mogen nieuwe megastallen in de gemeente Ede komen (Niet mee eens)

Megastallen met meer dan 250 melkkoeien of 2.500 geiten of 5.000 vleesvarkens of 100.000 stuks leghennen zijn niet meer van deze tijd. Wat als er een brand of ziekte uitbreekt? En hoe diervriendelijk is dit?

Stelling 15: In Ede moeten meer natuurgebieden komen, ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond (Niet mee eens)

Als akkerbouwers meer natuurinclusief gaan verbouwen kunnen we landbouwgrond behouden.

Stelling 16: Om de luchtkwaliteit te verbeteren moet de gemeente meer bomen planten, ook als dit extra geld kost (Niet mee eens)

De gemeente kan beter geld investeren in het tegengaan van fijnstof in de lucht. In de buitengebieden is het aandeel fijnstof (afkomstig van de pluimveebedrijven) het hoogst van Nederland.

Stelling 17: Er moet meer geld naar armoedebestrijding, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten (Mee eens)

Armoede in het welvarende Ede zou een stuk minder voorkomen als de gemeente op voorhand meer ging investeren in preventie en schuldsanering.

Stelling 18: Ede moet experimenteren met de bijstand zonder sollicitatieplicht (Mee eens)

Zeker voor werkloze burgers ouder dan 55 jaar is het verstrekken van een basisinkomen (onder voorwaarden) te prevaleren.

          NB Zie ook elders op deze site voor uitgebreidere bronnen-informatie:

      - Verkiezingsprogramma 2018

       - Standpunten, Deel 1.

       - Standpunten, Deel 2.

Ede, een Veluwse plattelandsgemeente met grootsteedse ambities. Foto: George de HaanEde, een Veluwse plattelandsgemeente met een archaïsche en monistische bestuurscultuur.