Verkiezingsaffiche Edese gemeenteraadsverkiezingen, 28 maart 2018.

Op 19 maart 2014 haalden wij met de 65plus-partij in Ede niet de kiesdrempel van circa 1.250 stemmers. Maar met de bijna 900 voor-stemmers voelen wij ons achteraf moreel wèl verplicht om binnen de Edese politieke arena actief te blijven... vandaar dat we hebben besloten om op 21 maart 2018 gewoon weer mee te doen.

Samenvatting van negen Speerpunten uit ons Verkiezingsprogramma t.b.v. de Gemeenteraadsverkiezingen in Ede, op 21 maart 2018.

 https://ede.nieuws.nl/gemeente/13830/verkiezingsprogramma-65-plus-zorg-elkaar/Kieskompas Ede

(Toelichting op de stellingen, Deel 2.)


 

Stelling 19: Asielzoekers zijn welkom in Ede (Niet mee eens)

Onder asielzoekers zitten teveel vluchtelingen die geen uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. Zij kunnen beter eerst op een centrale COA-opvanglocatie worden uitgeselecteerd. Definitieve statushouders zijn in Ede zeker welkom.

Stelling 20: De gemeente moet extra geld uittrekken voor de integratie van nieuwkomers, ook als daardoor de OZB belasting onmhoog moet (Mee eens)

De gemeente is verplicht om nieuwkomers serieus te helpen, opdat zij zo snel mogelijk geïntegreerd raken. Alleen dan is er een duurzaam succes te behalen in een actieve deelname van nieuwkomers aan onze moderne samenleving.

Stelling 21: Om de LHBT gemeenschap te ondersteunen moet de gemeente elk jaar een regenboogvlag hijssen (niet mee eens)

Dit onderwerp heeft tegenwoordig in de media het karakter van een hype. Daarom is het beter eerst af te wachten hoe hieromtrent zich in de praktijk van alle dag het een ander ontwikkelt.

Stelling 22: Er moeten extra verkeersdrempels aangelegd worden (Niet mee eens)

Beter is vernauwingen in het straatbeeld toe te passen om daarmee de automobilist te verpllchten snelheid te verminderen om te kunnen 'slalommen'. De hier beoogde verkeersinrichting moet desgewenst wèl ruimte genoeg bieden voor vrachtverkeer en landbouwvoertuigen.

Stelling 23: Op oudjaarsdag mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij (Mee eens)

Van het vrij afsteken van vuurwerk hebben steeds meer inwoners en huisdieren last. Dus is een beperking hiervan geboden.

Stelling 24: In de gemeente Ede moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan (Mee eens)

Zodra er maar één andere gemeente in Nederland gereguleerde wietteelt toestaat is Ede o.i. verplicht om dit te volgen.

Stelling 25: Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy (Mee eens)

In Ede is de kleine misdaad vaak nog steeds ongrijpbaar. Meer camera's kunnen dit bestrijden.

Stelling 26: De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van geld voor autoverkeer (Mee eens)

Dit is nodig om de druk van auto's in het centrum (ook in de buitendorpen) te verminderen en de veiligheid en de vreugde van het fietsen binnen de gehele gemeente te vergroten.

Stelling 27: De Parklaan moet vierbaans worden gemaakt (Niet mee eens)

Tweebaans is in eerste aanleg genoeg. Ruimte voor een vierbaans dient wèl te worden ingepland... mocht dat t.z.t. verkeerstechnisch noodzakelijk worden. Dus eerst maar proefrijden.

Stelling 28: De gemeente moet zich verzetten tegen de uitbreiding van vliegroutes over Ede (Niet mee eens)

Niet verzetten, maar wèl inspraak eisen, anders wordt het een ordinair 'not in my backyard' spelletje, wat t.o.v. inwoners rond Schiphol niet fair is.

Stelling 29: De parkeertarieven in de binnenstad moeten worden verlaagd (Mee eens)

Parkeertarieven mogen blijven zoals ze zijn, alleen dienen de verplichte betaaltijden worden ingekort... ten behoeve van vrij parkeren in daluren. En ook moeten er voordelige tarieven komen voor het parkeren van een hele dag (24 uur).

Stelling 30: Om de sociale voorzieningen te verbeteren, mogen de lokale belastingen worden verhoogd (Niet mee eens)

Onze centrale overheid trekt zich op het terrein van sociale dienstverlening (w.o. zorg) meer en meer terug. Dan is het rechtvaardig dat 'Den Haag' de extra kosten hiervoor compenseert.

Stelling 31: De gemeente moet extra geld uittrekken voor levendigheid in de dorpen, ook als dat ten koste gaat van investeringen in het centrum van Ede (Niet mee eens)

De buitendorpen zorgen zelf wel voor een eigen levendigheid en dynamiek. Het winkelcentrum van Ede is nog steeds een groot zorgenkind. Dus daar moet a priori alle aandacht naar toegaan.

Stelling 32:De gemeente moet computercursussen aan ouderen vergoeden (Helemaal mee eens)

Het hebben van de nodige vaardigheden van ouderen om met digitale informatie om te gaan wordt in z'n algemeenheid overschat: zo verdwalen oudere burgers nog steeds in moderne technologie. Het internet-wijkplatform “Het Scherm van Ede” (vooral ook bedoeld voor de oudere inwoner) heeft sinds de introductie op 22 maart 2017 bij de ouderen in Ede nauwelijks belangstelling opgeleverd. Digibetisme bij de ouderen betekent, dat er een grote groep gepensioneerden is die géén internet gebruiken, en dus nog steeds behoefte hebben aan persoonlijk contact. Door dit feit te negeren worden sociale misstanden binnen de hier bedoelde groep ouderen in de hand gewerkt. (Bron: film “I, Daniel Blake” van Ken Loach, e.a.)

 

NB Zie ook elders op deze site voor uitgebreidere bronnen-informatie:

      - Verkiezingsprogramma 2018

      - Standpunten, Deel 1.

      - Standpunten, Deel 2.

Ede, een Veluwse plattelandsgemeente met grootsteedse ambities. Foto: George de HaanEde, een Veluwse plattelandsgemeente met een archaïsche en monistische bestuurscultuur.