George de Haan, voorzitter van de Vereniging '65plus'.

George de Haan, voormalig lijsttrekker van de 65pluspartij (Ede), voelt zich nog steeds zeer geroepen om zo nu en dan zijn kritische mening en zijn creatieve ideeën voor een betere lokale Edese samen-leving te geven. Door niet in de Gemeenteraad te zitten kan hij dat frank en vrij in zijn Nieuwsbrieven uitdragen.

Lokale Edese media zijn slaafse volgers van een archaïsche en monistische bestuurscultuur. Onderzoeks-journalistiek en kritische interviews tref je in Ede dan ook zelden aan. Brave verslaglegging daarentegen des te meer.

Volgens Jan Terlouw zouden we met een ouderwets touwtje uit de brievenbus terug kunnen keren naar een betere samenleving, waarin we (zoals vroeger) meer vertrouwen in onze medemens stelden. Vanuit de Vereniging '65plus' denken we daar toch wel anders over, omdat we in deze moderne tijd assertiever in het leven moeten staan. Onze bovenstaande 'Gelukkig Nieuwjaar-Wens' is dus een nostalgische persiflage.

George de Haan:     

Niet in de Raad, maar nog wèl paraat!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbriefnr. 5: 18 augustus 2014

Nu of nooit! Logo, ontworpen door George de Haan.

 

 

 

 

 

 Met de komst van Albert Heijn ontstaan hier unieke mogelijkheden.

De Bospoort verdient, na al het bestuurlijke gelammentier, beter!

De Edese gemeentebestuurders en politici kunnen met de komende vestiging van              Albert Heijn in de Bospoormaar beter eens doorpakken:

1. Om te veel aanbod, te weinig onderscheid en durf tegen te gaan: stel concrete kaders voor een               noodzakelijke upgrading van het Edese winkelbestand.
2. Saneer de regels en verlaag de MKB-lasten.
3. Verminder het overschot aan winkelruimte en skip allereerst de Doelenstraat uit het winkelcentrum.
4. Bereidt u voor op het rigorreus inkrimpen (als in Roosendaal) van het huidige Edese winkelcentrum.
5. Haal een streep door de privileges van de projectwinkel-pand-eigenaren in het Edese centrum.
6. Help startende ondernemers, die binnen de inspirerende formule “Design & Proef” passen (als in het         Zeeheldenkwartier in Den Haag), aan een betaalbare vestiging binnen de Bospoort.
7. Help geschikte winkeliers te verhuizen uit het Edese centrum naar de Bospoort.
8. Ondersteun de Bospoort-ondernemers met het organiseren van een maandelijkse ‘Design & Proef’-
    straatmarkt: met een mix aan onalledaagse items.
9. Zorg dan voor extra (tijdelijke) parkeerfaciliteiten.

Update (30-03-2016)

In het vroege voorjaar van 2016 heeft de gemeente Ede geprobeerd (met het opleuken van de oversteekplaats Grotestraat/Molenstraat) de toegang tot de Bospoort aantrekkelijk te maken... echter (nog) zonder merkbaar resultaat. Het vele geld van deze investering had men beter kunnen besteden aan een eenvoudige bestrating voor een toegang/uitgang van het openliggende hondenuitlaatgebied in de hoek Verlengde Amsterdamseweg/Bunschoterstraat. Zou je hier gratis parkeren toestaan dan zul je gegarandeerd zien, dat consumenten het winkelcentrum van Ede vanaf deze plek (met een passage door het Bospoortgebied) zullen benaderen. Soms moet je een list bedenken (ref. Tom Poes) om je doel te bereiken!! Zelfs als dit parkeren maar tijdelijk is... dan beschik je al over een bepaalde loop van de consumenten die een blijvend karakter zal hebben.

PS Wat het onderstaande pleintje betreft... hier zou in de zomer een verplaatsbare kiosk (met ijs, patat o.i.d.) nog voor wat levendigheid kunnen zorgen.

De doorloop door de Grotestraat, vanaf de Oude Kerk naar de Molenstraat, wordt (mede door de vele leegstaande winkelpanden) door het winkelende publiek gemeden.

Op dit winderig pleintje zie je zelden iemand zitten.
Alle gedane investeringen op deze locatie zijn voor niets geweest.Enkele jaren geleden trof je naast het winkelcentrum in Veenendaal ook zo'n braakliggend terrein. Zolang dit niet werd bebouwd kon je daar gratis parkeren. Elke zaterdag stond het daar zo vol, dat een vrijwillige parkeerwacht het parkeren ging begeleiden.===================================================

Nieuwsbriefnr. 6: 11 oktober 2014

Edese honden verdienen beter!

 Een goed voorbeeld van een compleet verzorgingsstation voor het tegengaan van "poep op de stoep".

Een hond moet overal kunnen poepen, mits zijn baasje het maar opruimt!

Hoe mooi en stevig ook, deze drollen horen niet op straat te blijven liggen. Vogels gaan er aan plukken en zieke honden gaan het opeten... om maar niet te denken van het gevaar van "poep aan je schoen".


Het ziet eruit als een schilderij... maar trap er niet in!Met zo'n eenvoudig plastic zakje los je het hele probleem van 'poep op de stoep' op.


Tijdens mijn vakantie in Frankrijk was ik op een vroege zondagochtend getuige van een middeleeuws
tafereel. Op ongeveer 100 meter voor mij liep een zigeuner-achtige vrouw in een lange kleurrijke rok. Plots
trok zij deze rok op en hurkte diep om precies boven de straatgoot een plas doen. Zonder om te kijken liep
zij daarna gewoon door. Het gemis van een onderbroek had haar kennelijk vlot weer op de been gekregen.
Gelijk dacht ik aan de vele hondendrollen bij ons in Ede (èn ook in de buitendorpen) die zelden in de
straatgoot zijn terug te vinden. Zie ook bovenstaande drie poepfoto’s.
Niet lang geleden maakten twee Edese politieke partijen zich druk om de hondenbelasting (voor 2014
begroot op maar liefst 805.000,- euro) in z’n geheel afgeschaft te krijgen. Volgens de wethouder van
financiën: no way! En gelijk heeft zij, want met zulke symboolpolitiek los je het aloude probleem
van ‘poep op de stoep’ beslist niet op!
Beter zou het zijn geweest als diezelfde twee partijen iets kreatiefs hadden bedacht, zoals het investeren
in een ‘Honden-WC’, zoals je in het buitenland (w.o. Duitsland en Frankrijk) in de meest uiteenlopende
varianten op talrijke plaatsen binnen de woon- en in typische uitlaat-gebieden tegenkomt.
Zie het fraaie voorbeeld hierboven.
De plastic ‘kakzakjes’ zijn gratis uit de dispenser te trekken om ze daarna (gevuld en wel) op een
hygienische manier terug te storten in de daaronder gemonteerde ‘kakbox’. Hoe eenvoudig en doeltreffend wil je het hebben?

PS Mocht er binnenkort hieromtrent in Ede niets kreatiefs worden bedacht, dan vind ik dat alle raadsleden voortaan poep aan hun handen hebben! Dus: kom op dames en heren ... daar in die Edese Raadszaal: was je handen en neem een unaniem besluit waarmee jullie alle hondenbezitters in Ede blij zullen maken.

================================================================

Nieuwsbriefnr. 7: 21 oktober 2014

 Edese honden verdienen beter!

Deel 2

Zo'n complete Honden-WC kun je ook laten sponsoren, door een hondenvoerfabrikant en/of een lokale dierenwinkel en andere middenstanders.

Dit verbod lost niets op, beter is de hondenbezitter te faciliteren met een Honden-WC of tenminste een hondenpoepbak.

Op 11 oktober j.l. stuurde ik u mijn Nieuwsbrief over het taboe “poep op de stoep”. Naar aanleiding van dit
onderwerp werd ik onlangs gevraagd om voor EdeTV mijn zegje te doen.


Vanwege de anti-stank-klep is deze afvalbak speciaal voor het storten van onverpakte hondenpoep. Bij gebruik van hygiënische poepzakjes kan worden volstaan met een normale (goedkopere) afvalbak.

Sinds de uitzending hiervan kreeg ik reacties van Edenaren die mij a-moreel gedrag verwijten ... omdat ik poepzakjes in het buitenland steel
om daarmee in Lunteren geld uit te sparen! Deze mensen hebben het e.e.a. beslist niet begrepen. Allereerst zijn de gratis poepzakjes in het buitenland ook bedoeld voor hondenbezitters uit Nederland... gezien ook de in het nederlands (naast vijf andere talen) opgestelde instructietekst op deze zakjes. Dat ik deze zakjes na mijn bezoek aan het buitenland ook in mijn woonplaats gebruik is niet meer dan logisch. Evenzo is het logisch dat ik mijn voorraad 'Lunterse' poepzakjes bij mijn bezoek aan het buitenland eerst opmaak.

Met door de gemeente gratis beschikbare poepzakjes en in de uitlaatgebieden tenminste twee afvalbakken (eentje aan het begin en eentje aan het einde) wordt het in de openbare ruimte een stuk schoner en beschaafder... vindt George de Haan, hier de poep opruimend van zijn hond ZORRO.

Nu vraag ik u: “Hoe moreel is de reactie van een wethouder als hij met onderstaande tekst (met op z'n minst halve waarheden (zie ook de volgende Nieuwsbrief, nr. 8) elke volwassen discussie en aanpak uit de weg gaat?” En, “Hoe geloofwaardig is een andere wethouder als zij Edese burgers (onder het mom van 'burgerparticipatie') herhaaldelijk uitdaagt met creatieve ideeën te komen?” Die zij later (10 : 1) domweg naast zich neer moet leggen, omdat niet zij maar een collega wethouder en/of de gemeenteraad daarover moet beslissen... waarbij bestaande regelgeving vaak ook nog een struikelblok is. Kortom: zo'n verzoek aan aan burgers haalt zelden iets uit... behalve dan, dat de creatieve en actieve burger er gefrustreerd van wordt... met weer een illusie rijker!In ambtelijk proza uitgegeven verklaring. Hoe lang duurt het nog dat politiek en bestuurlijk Ede in actie komt om de hondenbezitter te faciliteren met gratis poepzakjes en frequent opgestelde afvalbakken?

================================================================

 Nieuwsbriefnr. 8: 23 oktober 2014

 Edese honden verdienen beter!

Deel 3

Op de website van de gemeente Ede (https://www.ede.nl/wonen-en-leven/mijn-wijk-en-wijkwerk/buitendorpen/hondenlosloopgebieden/) staan alle hondenlosloop-gebieden en -stroken vermeld: vrijwel allemaal gesitueerd buiten de bebouwde kom, zoals hieronder afgebeeld. Voor ons veldonderzoek hebben wij al deze locaties voor inspectie bezocht. Hierbij hebben wij steeds de aanwezige hondenbezitters over hun gedrag met hondenpoep ondervraagd.                   

Ede kent (hoofdzakelijk buiten de bebouwde kom) uiteenlopende natuur- en weidegebiedjes waar honden los mogen lopen. Helaas zijn daar zelden een of meer afvalbakken te vinden. Zijn die bakken er wel dan is de hondenbezitter graag bereid om de verzamelde poep (het liefst in een gratis plastic zakje) netjes in zo'n bak te storten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ambtelijk opgestelde schriftelijke reactie (zie vorige Nieuwsbrief, nr. 7) van een wethouder moet je altijd wantrouwen... dus zijn wij in het veld op onderzoek uitgegaan naar het waarheidsgehalte van bovenstaande bestuurlijke verklaring. Wel nu, deze tekst blijkt veel ‘dogshit’ te bevatten... vooral het woordje ‘prioriteit’ bleek in de praktijk van nul en gener waarde! Niemand van de persoonlijk aangesproken bewoners, die van de door de gemeente beschikbare hondenlosloopgebieden en andere hier genoemde lokaties bezoeken, heeft daar ooit een handhavende politieagent aangetroffen. Curieus bij dit al is, dat binnen de gemeente Ede op de begraafplaatsen ‘honden aan de lijn’ zijn toegestaan, terwijl honden binnen de meeste gemeenten daar absoluut (uit piëteit) niet mogen komen?! Voorts troffen wij twee speeltuinlocaties aan, vlak naast een hondenlosloopgebied. Ra,ra? Dat is toch beleidsmatig de 'kat op het spek' binden?!

Op de Ginkelse Heide is zo'n bord bijna een lachertje. Beter zou zijn de hondenbezitter erop te wijzen dat ook hier hondenpoep op de wandel- en fietspaden niet thuishoort. Ook hier nauwelijks afvalbakken om opgeraapte hondenpoep in te storten. Hondenbezitters lopen nu eenmaal niet graag hele einden om de (opgeraapte) poep kwijt te raken.Slechts een enkele locatie verdiende met de ‘bebording’ en de aanwezigheid van een hondenpoepbak een
positieve beoordeling. Voor de rest: allemaal een dikke onvoldoende, omdat het meestal ontbreekt aan afvalbakken en (vooral ook) aan eenduidige instructies in de vorm van ge- en/of verbodsborden en ook aan specifieke gedragsregels.

Door het ontbreken van de juiste borden en poepafvalbakken rommelt de Edese burger bij het uitlaten van zijn/haar hond maar wat aan. Dit wordt versterkt door het totaal ontbreken aan politie-handhaving van de plaatselijke APV 2:58.

Aansluitend op deze kinderspeelplaats bevindt zich nog een speelweide en ook een hondenlosloopgebied... met het gevolg dat overal poep ligt. Ook hier te weinig afvalbakken om de poep in te storten. Hondenbezitters lopen nu eenmaal niet graag met de poep te koop.

Daarom, met deze onderzoeksresultaten in de hand kunnen wij aantonen dat de gemeente Ede de hondenbezitter belazert met: "Het innen van belasting voor niet geleverde diensten."

 

Curieus is, dat op de begraafplaatsen in Ede een aangelijnde hond is toegestaan... terwijl dat in de hele wereld uit piëteit verboden is. Ra,ra?

Alles wat de verantwoordelijke wethouder hieromtrent recentelijk bij EdeTV beweerde (zie vorige Nieuwsbrief, nr. 7) heeft in de praktijk vrijwel niets om het lijf. Slechts onderstaande locatie verdient hier een positieve vermelding...

 Dit is het enige voorbeeld met een positieve beoordeling over hoe in Ede de burger wordt verteld wat de bedoeling is voor het gebruik van betreffend wandelgebied. Helaas is hier maar 1 afvalbak te bespeuren. Hondenbezitters vinden het lastig te ver met een poepzakje te moeten lopen... daarom ook hier meer afvalbakken gewenst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ... maar bestaande groen- en natuur-percelen beschikbaar stellen voor loslopende honden daarentegen beslist niet! Zeker niet als het daar ontbreekt aan een eenduidige 'bebording' en aan (voldoende) hondenpoepbakken.

"Honden onder controle" betekent niet voor iedereen hetzelfde. Voor de een hoef je hier nooit de hondenpoep op te ruimen; voor de ander moet je de wandelpaden wel vrij houden van poep. Ook hier het standaardprobleem van te weinig afvalbakken.

Een van de door de gemeente Ede aangewezen hondenlosloopgebieden waar 'anarchie' heerst door het ontbreken van gedragsregels en afvalbakken.

Recapitulerend stellen wij vast:

De gemeentelijke hondenlosloopgebieden en -stroken zijn grotendeels buiten de bebouwde kom gesitueerd en bevatten géén stoepen. Het huidige gemeentelijke beleid is dus totaal NIET gericht op het oplossen van het werkelijke probleem voor elke burger, namelijk: "poep op de stoep in de bebouwde kom."

 N.B. Met dit foute beleid vinden wij, dat de Edese overheid zichzelf in de weg staat bij het streven naar burgerparticipatie. Vooral hondenbezitters en hondenpoephaters zullen hierop negatief reageren.  

Dit is de mening van een doorsnee Nederlander die zelf geen hond heeft.

================================================================

Zie voor meer Nieuwsbrieven in de volgende rubriek.

Ede, een Veluwse plattelandsgemeente met grootsteedse ambities. Foto: George de HaanEde, een Veluwse plattelandsgemeente met een archaïsche en monistische bestuurscultuur.